ORiental TRaffic - Kwai Fong
Metroplaza, Shop 352, Level 3

Mon - Thu: 11:30a.m. - 21:30p.m.
Fri, Sat & Sun: 11:00a.m. - 22:00p.m.
(depends on actual situation)

2217 0002 2217 0002
Show in map